BredaPhoto Fund

Jouw gift maakt het verschil!

BredaPhoto krijgt steun van overheden en fondsen, maar de financiële steun van ons publiek is echt onmisbaar. Met de donaties van fotografie- en cultuurliefhebbers steunen we vooral jong talent met kansen, projecten en gerichte begeleiding.

ANBI Status
BredaPhoto Fund is aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI status geeft donateurs recht op giftenaftrek: 1,25 maal het geschonken bedrag. Hierover hoeft geen schenk- en erfbelasting betaald te worden.

Het BredaPhoto Fund werd in 2016 opgericht met als doel een vermogensfonds te vormen dat de activiteiten van BredaPhoto ondersteunt. BredaPhoto is de grootste internationale fototentoonstelling van de Benelux en vindt iedere twee jaar plaats in Breda. Tijdens deze zeven weken durende fototentoonstelling tonen nationale en internationale topfotografen – samen met nieuw talent – hun werk op aansprekende binnen- en buitenlocaties in het centrum van Breda. In 2022 vond de tiende editie van het BredaPhoto plaats van 8 september tot 23 oktober. De stichting beheert de gelden die o.a. met de campagnes BredaPhoto Friends en BredaPhoto BusinessFriends worden geworven.

Doel 
De stichting heeft als enig doel het geven van financiële steun aan BredaPhoto. Zij verkrijgt haar vermogen vanuit wervingsacties voor zakelijke en particuliere donateurs.

De organisatie
Het bestuur bestaat uit drie personen. De voorzitter vertegenwoordigt de Stichting BredaPhoto.
De overige twee (onafhankelijke) leden van het bestuur zijn benoemd op persoonlijke titel.
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Het bestuur bestaat uit:
Michel Wesseling (voorzitter)
Marty Horeman (penningmeester)
Rob van der Pol (secretaris)

De stichting BredaPhoto Fund heeft geen werknemers. De uitvoerende taken, zoals de sponsorwerving, financiële administratie en secretariaatszaken, worden uitgevoerd door Stichting BredaPhoto. Het bestuur van de stichting vergadert formeel tenminste drie keer per jaar. Van de vergaderingen wordt verslag opgemaakt.

Fiscale positie
Stichting BredaPhoto Fund is een stichting zonder winstoogmerk en heeft in 2017 de ANBI status
verkregen. Voor begunstigers (donateurs) van BredaPhoto Fund betekent dit dat zij gebruik kunnen
maken van een extra voordelige fiscale regeling voor het doneren aan een culturele organisatie.
(zie www.daargeefjeom.nl)

Contact
Voor nadere informatie kunt u een mail sturen aan fund@bredaphoto.nl

Hieronder vindt u de jaarrekeningen en verslagen over de afgelopen 3 jaar en het meest actuele
beleidsplan.

jaarverslag 2020
jaarverslag 2021
jaarverslag 2022
beleidsplan 2021-2024

Adres
Speelhuislaan 155
4815 CD Breda
076-5329311
Nederland
IBAN NL75 ABNA0534121659
KvK 66792010
RSIN 856699408

Maen Hammad, Landing
Wij gebruiken cookies om een optimale ervaring te creëren. Ga voor meer informatie naar ons Privacybeleid