BredaPhoto Extended: Chassé Theater

Annemijn Rijk - Women's Work

Annemijn Rijk Body or Art (installatie)

Macht, de male gaze, kapitalisme: onze maatschappij zit vol met voor normaal aangenomen
structurele verhoudingen die gezamenlijk de status quo vormen. De manier waarop we denken, de manier waarop we kijken, zelfs wat we kunnen fantaseren wordt gekaderd door deze structuren waarbinnen de maatschappij vormt krijgt. Choreografe Annemijn Rijk (1993) is gefascineerd door hoe het lichaam zich verhoudt tot deze maatschappelijke, vaak verborgen of voor normaal aangenomen kaders. Alsook door hoe het lichaam deze kan uitdagen.

Vanuit het derde thema van haar Body of Art project, het thema “Beauty”, onderzocht ze hoe het lichaam zich vandaag de dag, binnen deze systemen, verhoudt tot schoonheid. Ze ondervond dat voor haar schoonheid gelijk staat aan transparantie. Transparantie in het eerlijk tonen van het lichaam, in de expressie van haar dansers, alsook transparantie in het blootleggen van verborgen, maatschappelijke systemen.

Vanuit de drang om als choreograaf niet alleen het lichaam, maar ook het oog van de kijker én de categorieën tijd en ruimte te choreograferen, creëerde Rijk de levensgrote dansfilm installatie Woman’s Work. Zes schermen tonen zes vrouwen van verschillende generaties en achtergronden. Geïnspireerd door het idee van een catwalk als klemmende metafoor voor het standaard vrouwbeeld, lopen de vrouwen over een smalle, stalen balk op grote hoogte. Vijf schermen tonen hun individuele portretten, hun eigen reis binnen het voor hun dominante systeem. Het zesde scherm toont hun gezamenlijke verzet. Al dansend balanceren ze onderlinge relaties, druk, verwachtingen en manipulatie. De val is onvermijdelijk. Evenals de gedrevenheid om steeds opnieuw te zoeken naar hoe hun buigzame lijf zich kan verzetten tegen de statische, stalen balk.

Meer informatie vind je op de website bodyofart.nl

credits: Annemijn Rijk (choreografie & concept), Caroline Archutowski, Pauline Roelants,
Revé Ter Borg, Nicole van den Berg, Izah Hankammer, Yara Meziane el Otmani (dans),
Richard Spierigngs (DoP), Aura Bouw (muziek), Laura de Vos (zakelijk leiding en productie).

Adres:
Chassé Theater, expo ruimte
Claudius Prinsenlaan 8

Wij gebruiken cookies om een optimale ervaring te creëren. Ga voor meer informatie naar ons Privacybeleid