Organisatie

Privacybeleid

De verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van de bezoeker worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het gaat hierbij om het volgende: In het kader van de uitvoering van de overeenkomst strekkende tot het bezoek van het evenement verwerkt BredaPhoto de hiervoor noodzakelijke gegevens van bezoekers. Indien hierbij onderdelen door een derde wordt uitgevoerd, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is – waar dit vereist is – met deze derde een verwerkersovereenkomst gesloten. De betreffende persoonsgegevens worden bewaard zo lang als wettelijk vereist is o.a. vanwege de fiscale bewaarplicht.

Wij gebruiken cookies om een optimale ervaring te creëren. Ga voor meer informatie naar ons Privacybeleid